Archív poznámek k sobotní škole z ukončených stránek
http://sobotniskola.unas.cz


Odkazy: SŠ texty česky a slovensky. SŠ na FB a LAM (FAF). Bible ČEP a BK.

poznámky delší

10.12.2017   

Kristus a zákon v listu Římanům

28.10.2017   

Ospravedlnění z víry v listu Římanům

3 Q 2017   

Evangelium v listu Galatským (na domovských stránkách)

01.02.2016   

Chronologie a paralelní porovnání vyjití Izraelců z Egypta a začátku působení Ježíše Krista

06.10.2013 ?   

Svatyně a stvoření - kopie


poznámky kratší - snímky