knihovna - duchovní

Sobotní škola - 3. Q 2017 - Evangelium v Listu Galatským - zde
- stejné téma bylo ve 4. Q 2011