knihovna - mimo mísu

Zajímavé články - kopie a odkazy

Vyšlo v týdnu před Vánocemi, záloha zde, zdroj zde.

Matrice chování, MUDr. Jan Vavrečka; záloha zde, zdroj zde.

Diplomka - Zlatý řez a Fibonacciho poslouipnost: záloha zde, zdroj zde.

Oblbování nebo neznalost "odborníků", Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, co neobsahují a co obsahují vakcíny: záloha zde, zdroj zde.

Jak funguje placebo efekt, MUDr. Jan Vavrečka; záloha zde, zdroj zde.