knihovna - mimo mísu

Kontroverzní témata - mohlo by vás zajímat

Ti kteří vládnou by byli hloupí, pokud by si nechtěli udržet svoji moc a bohatství nad poddanými.
Ti kteří jsou poddaní by byli naivní, pokud by si mysleli, že vládcové chtějí jejich dobro.

Mimo obsahu těchto stránek se podrobněji zabývám těmito kontroverzními tématy:


PŮVOD ŽIVOTA    OČKOVÁNÍ A VAKCÍNY    ATTACKS 911

CONTRAILS x CHEMTRAILS    NEW WORLD ORDER


Některá témata se dají zařadit mezi konspirační teorie. Konspirační teorie - hledání senzací, nebo hledání skutečností? To záleží na...

Konspirační teorie neboli spiklenecké teorie se významem trochu posunuly a je jimi označováno to co není oficiální verze. Je to dobře zneužitelné. Pokud mám nějakou oficiální teorii a nechci připustit rovnocenný dialog, všechny ostatní teorie označím za konspirační, tím je smetu ze stolu a autory zákonitě označím za fanatiky, blouznivce, apod. Jsou však lidé, kteří zjistí, že něco nesedí v oficiální teorii a začnou hledat, chtějí najít jak to skutečně bylo, pravdivě a o nic jiného jim nejde. Tak je označíme za zastánce konspirační teorie a je to. Problém nastane, pokud by se postupem času ukázalo, že konspirace je pravdivější, než oficiální verze, co pak s tím. Je možné také to, že všeobecně věřit pouze v oficiální teorie a nic jiného může snadno vést k vymývání mozků.

Je potřebné shánět informace, všímat si rozdílů a hledat souvislosti.

Přednáška - Daniel Solis - konspirační teorie - pro studenty diplomacie - asi v únoru 2012 (úvod chybí):