knihovna - duchovní

Poznámky k Da 8,14 a Lv 16 (pro CASD k r. 1844)

1.

Překlady:

České a Slovenské


BH

2.

Analýza


3.

BH Stuttgard - kontextBH Stuttgard - kontext a přepis české výslovnostiLeningrad kodex - kontextLeningrad kodex - kontext a přepis české výslovnosti


4.

Strongova čísla - kontext


5.

Strongova čísla Da 8,14 - vyhledání výskytu (konkordance)- všechna v knize Daniel, hebrejská část
- prvních pět míst v bibli, jen tóra
**************** 1


**************** 2


**************** 3


**************** 4

**************** 5

**************** 6


**************** 7

**************** 8

**************** 9**************** 106.

Při následném uvádění českého překladu hebrejských slov je uveden význam bez mluvnice.
Da 8,14 překlad:
řekl, řeč
mi, mně, k     - řekl mi = 8,14 + 8,17 h. stejný tvar
do                 - přetrvávající stav končí, h. stejný tvar Da 1,21; Da 8,14; Da 12,9
večer
jitro
tisíc (dva)
tři
sto
ospravedlnění
svaté
= Řekl mi do večer jitro dva tisíce tři sta ospravedlněno svaté.
= Řekl mi: Do večera a jitra dva tisíce tři sta a ospravedlněno bude svaté.
Svaté je podstatné jméno, buď svaté z Da 8,13 (překládané jako svatyně), ne svatyně z Da 8,11 (jiné slovo); nebo celkově svaté (= Boží věci).

7.

Stáhnuto z net:
Dále pořád vyzdvihujeme svatyni a stále jen hovoříme o svatyni, ale ignorujeme fakt, že hebrejský výraz: "kodeš" neznamená pouze svatyně, ale prakticky všechno, co je ve vlastnictví Hospodina. Tak např. Doc. Jiří Beneš, Th.Dr. znalec na biblickou hebrejštinu, mi výraz přeložil takto: „A řekl ke mně: Až do večer, jitro 2300. A je spravedlivý/ospravedlňuje se (ten) svatý.“ Achab Haidler jeden z nejlepších židovských učenců a odborníků na hebrejštinu tady v ČR, mi verš z Daniele 8,14 přeložil s poznámkami takto: "nicdak kodeš" - je doslova a otrocky přeloženo: "bude ospravedlněno to, co posvěcuje, co činí odděleným ke svatosti"." Hebraista a odborník na judaistiku PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. zvolil tři možnosti výkladu: "až do večera, rána dva tisíce a třista tehdy bude zproštěn viny/vyvstane jeho spravedlnost/bude obhájen svatý/svatyně/to svaté." A mohli bychom pokračovat dále. Sám rabín Efraim Sidon mi napsal, že tyto pasáže patří k těm nejméně srozumitelným, a že pro vykladače jsou oříškem, na němž si obvykle vylámou zuby. Jinými slovy už samotný překlad, natož výklad Daniele 8,14 je, řekl bych spíše záhadou, než jasnou evidencí. Proto mne velice překvapuje, jak adventisté s tím textem tak sebevědomě manipulují. Mohli bychom se ptát dále, ale to by již bylo nad rámec obsahu.

8.

Svatyně - strongovo číslo výskyt9.

Svatyně svatých = svaté svatých, např.:


......


10.

Lv 16 - den smíření - svatyně - svaté

Lv 16 strongová čísla

svatyněsvatésmíří, smíročistíslovo ospravedlní z Da 8,14 H6663 není

11.

Závěr:

a) slova v Da 8,14 nejsou „očištěna svatyně“, ale „ospravedlněno svaté“
b) je to odpověď na otázku z Da 8,13 kde útočí MR, ospravedlněno svaté bude od toho co dělá MR
c) doba 2300 večerů a jiter je celá doba činnosti MR, ne jen část doby (podle CASD r. 457 př. Kr. - 1844 po Kr., papežství r. 538 po Kr. - 1798 po Kr.)
d) v Lv 16 se slovo ospravedlní z Da 8,14 nevyskytuje
e) v Lv 16 se slovo očistí - čistí vyskytuje 3x
      v. 19 = zlatý kadidlový oltář
      v. 30 = lid Izraele 2x
      = „očištění svatyně“ se nevyskytuje, je „očištění kadidlového oltáře“ a „očištění lidu Izraele“
f) v Lv 16 se slovo smír, smíření,... vyskytuje 16x, je to den smíření

12.

K r. 1844 a očištění svatyně se dojde chybným překladem a chybným výkladem.
Pro výklad Da 8,14 je potřeba použít:
Řekl - mi - do - večer - jitro - dva tisíce - tři - sta - ospravedlněno - svaté.
Kontext = Da 8,9-14.

--------------------------------------------------

Zdroj net SW:
http://biblehub.com/
http://www.obohu.cz/

Zdroj net diskuse 8.12.2013 - 15.16:
https://www.facebook.com/groups/396152050484710/