knihovna - duchovní

Zjevení - Apokalypsis

Po mnoha letech jsem se jím začal trochu víc zabývat, možná se vá něco hodí...

Je potřeba vědět:
Slovem apokalypsa možná označujeme velkou katastrofu (v knize jich je popsáno dost), ale slovo apokalypsis se z původního jazyka přeloží jako slovo zjevení, odhalení.
Čtení hodně vede zabývat se stromy a nevidět přitom les. Nezapomínejme na celek, kontext...
Kniha hodně obsahuje obrazy z dějin Starého zákona. Obrazy dějin SZ se budou vztahovat k dějinám NZ...
Kniha hodně obsahuje obrazy svatyně Starého zákona. Hledejme význam do Nového zákona.
Apoštol Jan byl Izraelita a ti měli trochu jiný způsob myšlení, např. čísly se často vyjadřovala ne hodnota jako počet, ale hodnota jako kvalita; a čísel je v knize také hodně...
Bez "základních" znalostí Starého zákona asi nejde porozumět knize Zjevení.

V knize je hodně sedmiček, ale vypsané sedmičkové linie jsou čtyři - dopisy, pečetě, troubení, nádoby.
Dal jsem je do tabulky (široké 1200 px) vedle sebe, možná se dají najít nějaké dějinné souvislosti...