KNIHOVNA
ÚKOLY
     - aktualizovány budou ve čtvrtek až pátek, nemusí však být každý týden;
     - zaměření bude jednotnotlivé a různé na text, kontext, princip, otázky, překlad, výklad,...
     - nebude psán detailní rozbor celých úkolů;
     - pokud není uvedeno jinak, biblické texty jsou používané z Českého Ekumenického Překladu
BIBLE - online
BIBL. SLOVNÍK - online
ARCHÍV
DOPORUČENÍ


Nový způsob zpracování úkolů (2. změna).

Jsou graficky jednodušší, více obsáhlejší, archivovány však budou pouze asi jen čtvrtletně a v tomto okně, do archívu nahoře budou vkládány jen přehledy či tabulky apod., které by se mohly později hodit.
- úkoly jsou zkopírovány celé (černá barva)
- zkopírováním jsou vloženy biblické texty (hnědá barva) uvedené v úkolu, kurzívou další neuvedené...
- jsou vloženy vlastní poznámky (modrá barva)
Úkoly budou vkládány ve ČT-PÁ, jen pokud si dám do PC svoje poznámky. Ty se budou týkat mých pohledů na dané téma, takže to bude spíš takový náhled ke mně pod pokličku :-)
Technická poznámka - úkoly jsou narychlo formátovány pomocí editoru, není proto zaručena validace (pouze úkoly).


Biblické úkoly 2008 - 3. čtvrtletí
BOŽÍ POSLOVÉ NADĚJE

Úkol č. 11 - týden od 7. září do 13. září 2008 - Daniel a jeho přátelé

Úkol č. 9 - týden od 24. srpna do 30. srpna 2008 - Petrovo misijní působení

Úkol č. 3 - týden od 13. července do 19. července 2008 - Jan Křtitel

Úkol č. 2 - týden od 6. července do 12. července 2008 - ap. Pavel