KNIHOVNA
*15.*
Labyrint světa a ráj srdce

Jan Ámos Komenský napsal toto dílo v roce 1623 a tak v dnešní době se tížeji čte (asi jako bible kralická), ti však kterým se líbí stará čeština si přijdou na své. Při čtení zkusme nespěchat a psané douvažovat, touha srdce člověka se od té doby nezměnila.


*14.*
Pantomima

Pokud byste dostali otázku co je to evangelium, jak byste odpověděli? Přišel mi e-mail s odkazem na video, kde je představeno, jak jsme spadli kvůli hříchu na dno a jak nás Ježíš Kristus z toho dostal, je to dost zajímavé a pro ty, kteří jsou v údolí povzbuzující. Trvá to 6 minut a je to doprovázeno hudbou, tak se koukněte...


*13.*
Transfúze krve

Je známé, že Svědkové Jehovovi odmítají transfúzi krve a odvolávají se na bibli. Z důvodu transfúze se na ně díváme přes prsty a přeme se s nimi, protože se většinou jedná o záchranu života. Pomineme diskuzi o bezkrevní chirurgii, spor o transfúzi to nevyřeší. Zkusíme se podívat do bible přímo na texty a jejich výklad.


*12.*
Čtvrtý z mudrců

Je to vymyšlený příběh, ale je zajímavý. Váže se k události, kdy mudrci od východu přišli do Betléma, aby se poklonili narozenému králi Ježíši - podle evangelia Matouše 2. kapitoly. To že byli tři je tradice, proto ten nadpis o čtvrtém.
S příběhem jsem se setkal několikrát. Nejprve jsem jej kdysi slyšel od někoho vyprávět, trochu mě zaujal, ale pak upadl v zapomnění. Po několika letech ležel jeden jeho výtisk v prodejně knih, kam občas zavítám, vzpomněl jsem si a chvíli v něm listoval, nakonec se ocitl zpátky na poličce. Uběhlo dalších několik roků, byla to doba, kdy jsem mnohé přehodnocoval... a pak znovu jsem se setkal s tímto příběhem, tentokrát to byl film. Ten mě už dost zaujal a nechal jsem si jej nahrát na videokazetu i když přehrávač nemám :-) Dlouho však u mě nevydržel, půjčil jsem jej a zatím se mi nevrátil. Občas tedy jsem v té prodejně knih očima prolétl poličky, co kdyby náhodou... a teď před pár dny jsem jej našel napsaný na netu, byl sice zablokovaný proti kopírování, ale autorská práva žádná neuvedena, takže...
Pokud si najdete chvíli, nebo vám život zevšední či budete procházet údolím, nebo i jen tak - přečtěte si příběh Čtvrtý z mudrců.


*11.*
Horoskopy

Setkáváme se s nimi ve většině časopisech a na internetu se zařazují k nejnavštěvovanějším stránkám. Patří do astrologie - vliv postavení nebeských těles na život člověka a dění na naší planetě, na rozdíl od astronomie, což je věda o vesmíru. Ohledně horoskopů je však zajímavých několik skutečností, jednou z nich je zvěrokruh...


*10.*
Rozhovor

Slyšíme občas od některých lidí "důkaz" neexistence Boha? Mimochodem - existence Boha je věcí víry a neexistence Boha je také věcí víry.
"Kdyby byl Bůh, tak by nebyly války." "Kdyby byl Bůh, tak by neumíraly malé děti..."
V lepším případě - "Bůh není všemocný, protože jsou války; Bůh není dobrý, protože děti umírají hladem..."
V ještě lepším případě - "Proč s tím Bože něco neuděláš, aby nebyly války, aby neumíraly děti hladem, aby...?"
Možná by nám Bůh mohl někdy položit stejnou otázku - Proč s tím člověče něco neuděláš, aby neumíraly děti hladem?

Nejsou to otázky jednoduché, odpovědi jsou asi ještě složitější. Podstatnou příčinou je nedostatek informací jak o Bohu, tak o naší Zemi včetně nás. Známe zákon setby a žně? Přesto nyní sklízíme nejen to co zaséváme, ale někdy i to co jsme nezaseli. Na konci však dojdeme do cíle, který jsme si vybrali a pro který jsme se rozhodli. Kdysi se snad - důkaz vám nedám :-) - na jedné univerzitě odehrál rozhovor, který by nás aspoň trochu mohl "uvést" do této problematiky...


*9.*
Dopis

Nejvyšší Bůh, Vládce vesmíru, Prezident prezidentů, Pán pánů - nazývá se naším Otcem v nebesích, nepomíjí nás, jeho láska je tak veliká, že se nám o ní ani nezdá. Můžeme k němu přijít, neodežene nás, ale naopak nás radostně přivítá.
Je to velký kontrast a je těžké jej domýšlet.
Zvlášť když kolem sebe vidíme, jak mocní utiskují slabé, jak narušené jsou vztahy, jak jsme přijímáni a uznáváni podle toho, co se nám povede či nepovede. Všichni máme v našem nitru touhu být přijímáni a milováni, tím je i potvrzována naše osobnost. Tu touhu ale v našich myslích skrytě potlačujeme pro strach a bolest z její nenaplnění. Přesto děláme téměř vše, aby ji lidé kolem nás naplnili a hlavně lidé, které nějak uznáváme. To vše lze poznat...
Je to i paradox. Od lidí, kteří nikdy nemohou tuto naši touhu úplně naplnit, naplnění očekáváme až vyžadujeme a od Boha, který tuto touhu naplnit může na sto procent, naplnění nedomýšlíme nebo odmítáme.

Dostal se ke mně dopis, který jakoby napsal Stvořitel, aspoň tak byl ten dopis nazván. Přes rozdílnost povah, které jako lidé máme, si jej můžeme přečíst, možná méně citlivým toho řekne méně, ale třeba si na něj někdy vzpomeneme. A také si možná přitom uvědomíme naši touhu, která je kdesi hluboko v nás...V knihovně 1
 -       BIBLE       NADĚJE       EVANGELIUM
8.Proces přehodnocování, přezkoumávání a učení se v duchovní oblasti
7.Jak číst bibli
6.Obraz evangelia
5.Pomáhání druhým
4.Princip půstu
3.Tleskání
2.Konference - co, pokud vůbec něco, je na křesťanství jedinečné
1.Duchovní život je součástí života každého člověka